Palestinian Territory Occupied

Uke waba noma uku Palestinian Territory Occupied? Yabelana ngezithombe nomphakathi ofuna ukuvakashela i-Palestinian Territory Occupied.