Palestinian Territory Occupied

Estiveches ou estás en Palestinian Territory Occupied? Comparte fotos coa comunidade que quere visitar Palestinian Territory Occupied.