Palestinian Territory Occupied

A bheil thu air a bhith no a bheil thu ann an Palestinian Territory Occupied? Roinn dealbhan leis a’ choimhearsnachd a tha airson tadhal Palestinian Territory Occupied.