Palestinian Territory Occupied

Umekuwa au uko katika Palestinian Territory Occupied? Shiriki picha na jumuiya inayotaka kutembelea Palestinian Territory Occupied.