Palestinian Territory Occupied

Та Palestinian Territory Occupied-д байсан уу эсвэл байна уу? Palestinian Territory Occupied-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.