Palestinian Territory Occupied

Has estat o estàs a Palestinian Territory Occupied? Comparteix fotos amb la comunitat que vulgui visitar Palestinian Territory Occupied.