Về chúng tôi

Travel.to là một ứng dụng web nơi khách du lịch và người dân địa phương có thể chia sẻ với cộng đồng khách du lịch về những địa điểm mới và tuyệt vời mà họ đến thăm.

Mục đích là để thúc đẩy mọi người đi du lịch nhiều hơn, gặp gỡ những địa điểm mới, bạn bè và chia sẻ những bức ảnh tuyệt vời ở đây.