Jersey

Uke waba noma uku Jersey? Yabelana ngezithombe nomphakathi ofuna ukuvakashela i-Jersey.