Jersey

Was jy of is jy in Jersey? Deel foto's met die gemeenskap wat Jersey wil besoek.