Jersey

Estiveches ou estás en Jersey? Comparte fotos coa comunidade que quere visitar Jersey.