Jersey

Har du vært eller er du i Jersey? Del bilder med fellesskapet som ønsker å besøke Jersey.