Haiti

Keni qenë apo jeni në Haiti? Ndani fotot me komunitetin që dëshiron të vizitojë Haiti.