Haiti

Was jy of is jy in Haiti? Deel foto's met die gemeenskap wat Haiti wil besoek.