Haiti

Та Haiti-д байсан уу эсвэл байна уу? Haiti-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.