Isang link upang ipakita ang lahat ng iyong mga link

Gawing kumonekta ang iyong audience sa lahat ng content mo sa isang link lang

Tingnan at halimbawa