12 De Octubre

12 De Octubre बाट कुनै तस्बिर छैन

के तपाई 12 De Octubre मा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्छ? 12 De Octubre भ्रमण गर्न चाहने समुदायसँग फोटोहरू साझेदारी गर्नुहोस्।