Ram Allah wal-Birah

Ram Allah wal-Birah-с зураг алга

Ram Allah wal-Birah-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай. Ram Allah wal-Birah-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.