Ram Allah wal-Birah

Babu hotuna daga Ram Allah wal-Birah

Raba hotuna tare da al'ummar da ke son ziyarta Ram Allah wal-Birah. Raba hotuna tare da al'ummar da ke son ziyarta Ram Allah wal-Birah.