Dvärsätt

Dvärsättден сүрөттөр жок

Сиз Dvärsätt болдуңузбу же жокпу? Dvärsätt киргиси келген коомчулук менен сүрөттөрдү бөлүшүңүз.