South Sudan

Uke waba noma uku South Sudan? Yabelana ngezithombe nomphakathi ofuna ukuvakashela i-South Sudan.