1° De Mayo

1° De Mayo बाट कुनै तस्बिर छैन

के तपाई 1° De Mayo मा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्छ? 1° De Mayo भ्रमण गर्न चाहने समुदायसँग फोटोहरू साझेदारी गर्नुहोस्।