"Los Arroyos I, Ii Y Iii"

"Los Arroyos I, Ii Y Iii"-с зураг алга

Та "Los Arroyos I, Ii Y Iii"-д байсан уу эсвэл байна уу? "Los Arroyos I, Ii Y Iii"-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.