28 Batallón De Infantería

Walang mga larawan mula sa 28 Batallón De Infantería

Nakarating ka na ba o nasa 28 Batallón De Infantería ka na ba? Magbahagi ng mga larawan sa komunidad na gustong bumisita sa 28 Batallón De Infantería.