Soo gal


Ilmaamay erayga sirta ah?


Xisaab ma lihid? Isdiiwaangeli