Libya

Har du vært eller er du i Libya? Del bilder med fellesskapet som ønsker å besøke Libya.