Teshi Old Town

ទស្សនាទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅក្នុង Greater Accra

គ្មានរូបថតពី Teshi Old Town

តើអ្នកធ្លាប់ឬអ្នកនៅក្នុង Teshi Old Town? ចែករំលែករូបថតជាមួយសហគមន៍ដែលចង់ទស្សនា Teshi Old Town។