Australia

Та Australia-д байсан уу эсвэл байна уу? Australia-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.