"Barrio Almafuerte (Bahia Blanca, Pdo. Bahia Blanca)"

Gjin foto's fan "Barrio Almafuerte (Bahia Blanca, Pdo. Bahia Blanca)"

Hawwe jo west of binne jo yn "Barrio Almafuerte (Bahia Blanca, Pdo. Bahia Blanca)"? Diel foto's mei de mienskip dy't "Barrio Almafuerte (Bahia Blanca, Pdo. Bahia Blanca)" besykje wol.