Aland Islands

Uke waba noma uku Aland Islands? Yabelana ngezithombe nomphakathi ofuna ukuvakashela i-Aland Islands.