Gawr

Gawr-с зураг алга

Gawr-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай. Gawr-д зочлохыг хүссэн нийгэмлэгтэй зургаа хуваалцаарай.