Kafin Lake


Abubuwan kwanan nan

Babu wasu wuraren rajista a cikin Kafin Lake, Minnesota tukuna

Shin kun san wani wuri mai ban mamaki? Sanya shi a cikin al'ummar mu.