Gudun ruwa mai kyau


Abubuwan kwanan nan

Babu wasu wuraren rajista a cikin Gudun ruwa mai kyau, Arizona tukuna

Shin kun san wani wuri mai ban mamaki? Sanya shi a cikin al'ummar mu.